rodzina

informacje
alt
alt
alt

Wykaz dokumentów niezbędnych w przygotowaniu Rodziny zastępczej

buzia
 • Podanie do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z motywacją
 • Życiorysy kandydatów
 • Zaświadczenie o wysokości zarobków
 • Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – internista lub lekarz rodzinny z informacją o braku przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia: Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Zaświadczenie z Poradni Odwykowej
 • Zaświadczenie lekarskie, że osoby wspólnie zamieszkałe z kandydatami nie są chore na chorobę psychiczną, zakaźną lub inne choroby uniemożliwiające zapewnienie pieczy nad dzieckiem
 • Zdjęcie małżonków (z dziećmi, jeśli są)
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Poświadczenie zameldowania

Druki dokumentów niezbędne do rozpoczęcia procedury pozyskiwania i kwalifikowania rodzin

sponsor

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO