Od dnia 1 stycznia 2017r zadania organizatora pieczy zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Składamy serdeczne podzękowania wszystkim osobom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy - Zespół Ośrodka

sponsor

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO